Organic Content Standart (OCS) yüzde 95-100 oranında organik madde içeren tüm gıda dışı ürünler için geçerlidir. Nihai üründeki organik madde varlığını ve miktarını doğrular ve kaynaktan nihai ürüne kadar ham madde akışını izler.

Kısacası; OCS Sertifikasıyla üretim yapmanız için en az %95 en fazla %100 oranında organik elyaf kullanmanız gereklidir. Kalan kısmı için herhangi bir elyaf kısıtlaması yoktur